Dovoz

Dovoz vozidiel podľa Vašich predstáv zabezpečujeme výhradne z našich zdrojov. Je to preto, aby sme vedeli za vozidlo držať všetky záruky a garancie.

Vozidlá dovážame z krajín Európy ako Nemecko, Belgicko, Rakúsko, Holandsko, Česká republika a podobne.

Vozidlá sú riadne servisované, udržiavané, s kompletnou servisnou históriou po 1 majiteľovi.

Na úvod s vami skonzultujeme Váš výber, poprípade poradíme a usmerníme pri hľadaní vozidla podľa vašich predstáv. Po ujasnení všetkých parametrov sa pustíme do hľadania. Ponuky, ktoré od nás obdržíte budú obsahovať kompletné informácie, fotodokumentáciu vrátane poškodení a cenu, ktorá vždy zahŕňa vozidlo, pôvod, náklady spojené s prihlásením a prípravu na odovzdávanie bez ďalších skrytých poplatkov.

Po výbere nasleduje uzavretie záväznej objednávky pri ktorej klient zloží zálohu vo výške:

20% z kúpnej ceny ( pri vozidlách do 10.000eur)

30% z kúpnej ceny (pri vozidlách od 10.000eur do 20.000€)

40% z kúpnej ceny (pri vozidlách od 20.000eur do 30.000€)

50% z kúpnej ceny (pri vozidlách nad 30.000eur)

Vybrané vozidlo zakúpime a dovezieme. Po dovoze na SR si vozidlo môžete obhliadnuť, poprípade skontrolovať priamo v našom servise. V prípade drobných chýb, o ktorých ste neboli informovaný, tie odstraňujeme na vlastné náklady. V prípade vážnejšieho nesúhlasu stavu, poškodení, alebo chýb, máte právo na odstúpenie od zmluvy.

Zahájime proces prihlásenia do evidencie priamo za Vás, poprípade zabezpečíme doplnkové služby ako financovanie, poistenie, montáž fólií, alarmu, dodatočného zabezpečenia, servis, prezutie pneumatík a podobne.

Po ukončení všetkých administratívnych úkonov nasleduje doplatenie zvyšnej časti kúpnej ceny a odovzdanie vozidla.